Realizujeme Vaše představy
IČ: 28177291

Goes realitní kancelář


facebook


Nákup a prodej nemovitosti

§ rychlý prodej či nákup nemovitosti (domu, bytu, pozemku, kanceláře či další

  komerční i nekomerční nemovitosti)

§ pomoc při stanovení ceny nemovitosti (tržní odhad)

§ příprava nemovitosti na prodej (úklid, vystěhování, atd.)

§ zajištění odhadu ceny nemovitosti (úřední odhad)

§ sepsání kupní smlouvy

§ zajištění výpisu z Katastru nemovitostí

§ zajištění zápisu do Katastru nemovitostí

§ komplexní právní servis

§ při koupi nemovitosti, prověření nemovitosti a majitele v Centrálním registru

  exekucí a dlužníků

§ zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, tzv.  Energetický

  štítek

 

Pronájem nemovitosti

§ rychlé zprostředkování pronájmu nabízené či poptávané nemovitosti (domu, bytu,

  pozemku, kanceláře či další komerční i nekomerční nemovitosti)

§ pomoc při stanovení ceny pronájmu

§ zajištění výpisu z Katastru nemovitostí

§ sepsání nájemní nebo podnájemní smlouvy

§ komplexní právní servis

§ zajištění pravidelného či jednorázového úklidu pronajímané nemovitosti

§ zajištění komplexní správy nemovitosti, včetně výběru nájemného

§ při pronájmu nemovitosti, prověření klienta v Centrálním registru exekucí a dlužníků

§ zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, tzv.  Energetický

  štítek

 

Poradenské a zprostředkovatelské služby

§ zajištění hypotečního úvěru, klasického úvěru nebo půjčky a krátkodobé půjčky na

  nákup nemovitosti

§ finanční a daňové poradenství, zpracování přiznání k dani z nemovitosti a z převodu

  nemovitosti

§ právní servis, sepsání kupní smlouvy včetně vkladu do Katastru nemovitostí,

  zpracování a sepsání veškerých smluv a podání nutných k převodu vlastnických,

  nájemních či jiných práv v souvislosti s koupí nebo prodejem nemovitosti

§ správa a údržba nemovitosti

§ úklid nemovitosti (pravidelný, předprodejní nebo po malířích)

§ zdarma připojení Vaší neobydlené nemovitosti na Pult PCO (Pult Centrální

  Ochrany) při uzavření výhradní smlouvy na prodej nebo pronájem


Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně problematiky prodeje, pronájmu a inzerovaných služeb, neváhejte nás kontaktovat.
                                                                                                                                  Aktualizace  2.1.1213

 

exported from Realko